Khôi phục danh tiếng

Không bao giờ để sự không hài lòng là ấn tượng cuối cùng của khách.

Dịch vụ liền mạch từ đầu đến cuối

Theo dõi và kiểm soát từng giai đoạn của việc khôi phục đối với các khiếu nại, tai nạn, thương tổn và tình huống khẩn cấp.

Không để bất cứ sự cố nào không được chú ý

Đảm bảo rằng bất kỳ trục trặc được xử lý đúng cách với các quy trình theo dõi và thực hiện hiệu quả, và các giao thức giải quyết tiêu chuẩn.

Giữ các booking theo thứ tự khi thiên tai xảy ra

Loại bỏ bất kỳ sự không chắc chắn bằng cách ghi lại tất cả các chi phí bồi thường vật chất và hoạt động liên quan đến một sự cố cụ thể.

Thông tin sẵn sàng khi bạn cần nhất

Duy trì hồ sơ chi tiết cho tất cả các sự cố với tài liệu hướng dẫn và thông tin đính kèm thích hợp.

Hiểu biết khách hàng của bạn từ trong ra ngoài

Duy trì hồ sơ khách hàng và cập nhật các ưu tiên với hệ thống quản lý tài sản cung cấp cái nhìn sâu sắc độc đáo về sở thích của khách hàng và giảm thiểu khả năng khiếu nại.

Chấm dứt dịch vụ chưa hoàn hảo

Đảm bảo rằng không có khách hàng nào ra về với sự hài lòng chưa trọn vẹn.

Yêu cầu thông số kỹ thuật

Đảm bảo rằng các khiếu nại của khách hàng và sự cố được xử lý đúng cách không chậm trễ, thông qua theo dõi trạng thái, quy trình thực hiện và các giao thức giải quyết tiêu chuẩn

Chứng thực

Rotana Hotels and Resorts

“Chúng tôi không ngừng thúc đẩy sự đổi mới và phát triển trong lĩnh vực CNTT và tận dụng đầy đủ các diễn biến đang diễn ra trong các công nghệ dựa trên web. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ trong việc đáp ứng những kỳ vọng luôn thay đổi của khách hàng và trong việc tìm kiếm các giải pháp để giảm bớt nhu cầu hoạt động của chúng tôi. Giải pháp của FCS và sự chú ý của họ với nhu cầu độc đáo của chúng tôi cho phép chúng tôi dễ dàng triển khai trên các sản phẩm khác nhau mà không có bất kỳ chướng ngại vật nào. Chúng tôi thực sự thích làm việc với FCS. Khi có bất kỳ vấn đề, họ nhanh chóng phản ứng và cung cấp các giải pháp trong thời gian ngắn. Một công ty tuyệt vời!”

Ông Samir Abi Frem,
Corporate Vice President, Information Technology, Rotana Hotels and Resorts
Lập kế hoạch cho những việc không phòng tránh được

Giữ rủi ro trách nhiệm ở mức thấp nhất với FCS Recovery.

Yêu cầu thông số kỹ thuật

Giảm rủi ro pháp lý với các thông tin đính kèm (ví dụ: hình ảnh, ghi âm, quay phim) để ghi lại hợp lý các hồ sơ bảo hiểm hoặc mục đích báo cáo cho cảnh sát.

24/7

Hỗ trợ toàn cầu

Với 19 văn phòng trên toàn thế giới, chúng tôi cung cấp hỗ trợ qua điện thoại 24/7 và hỗ trợ email bằng ngôn ngữ của bạn.

Tìm hiểu thêm

Hoàn chỉnh

Giải pháp

Tích hợp đầy đủ với bộ sản phẩm quản lý hoạt đỗng khách sạn hoàn chỉnh của chúng tôi. Tất cả những gì bạn cần để cung cấp những trải nghiệm khách hàng tốt nhất.

Sản phẩm của chúng tôi

8,000+

Bản cài đặt

Chúng tôi là người dẫn đầu trong công nghệ khách sạn với hơn 8.000 bản cài đặt tại hơn 5.000 khách sạn trên toàn thế giới.

Về chúng tôi
Ngăn chặn sự bất tiện của khách

Bảo vệ thương hiệu và danh tiếng của khách sạn bằng các biện pháp phòng ngừa.

Yêu cầu thông số kỹ thuật

Đảm bảo rằng quản lý cấp cao nhận thức được tình huống trước khi nó ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng hoặc dẫn đến việc thông tin bất lợi trên các phương tiện truyền thông xã hội, hoặc thậm chí là một vụ kiện!

Được tin tưởng bởi các khách sạn tốt nhất thế giới

Chúng tôi là người dẫn đầu trong công nghệ khách sạn với hơn 8.000 bản cài đặt tại hơn 5.000 khách sạn trên toàn thế giới.