Chương trình đối tác đại lý bán lẻ

Đối tác đại lý bán lẻ của chúng tôi là chuyên gia công nghệ trong ngành khách sạn. Họ đại diện cho các giải pháp của chúng tôi từ việc bán hàng thông qua cài đặt, và là điểm hỗ trợ đầu tiên.

Chương trình đối tác chiến lược

Chúng tôi làm việc cùng với các đối tác chiến lược để mang lại giải pháp công nghệ cho thị trường nhằm cho phép khách sạn cung cấp những trải nghiệm khách hàng tốt nhất.