Dịch vụ khách hàng

Tự động hoá và theo dõi việc xử lý các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng và lệnh làm việc nội bộ từ việc phân công cho đến thực hiện và theo dõi.

Tìm hiểu thêm
Hoạt động buồng phòng

Tối ưu hóa và điều phối các hoạt động dọn phòng của khách

Tìm hiểu thêm
Kỹ thuật và Bảo trì

Quản lý chương trình bảo trì phòng ngừa của bạn, các yêu cầu dịch vụ kỹ thuật, thiết bị và vật tư.

Tìm hiểu thêm
Quản lý sự cố và phục hồi

Theo dõi và ghi lại các khiếu nại của khách và các quy trình hồi phục sự cố bao gồm leo thang, bồi thường và theo dõi.

Tìm hiểu thêm
Dịch vụ hỗ trợ khách hàng

Ứng dụng dịch vụ hỗ trợ khách hàng toàn diện cung cấp thông tin và đặt chỗ cho các điểm tham quan, sự kiện, tour du lịch và nhà hàng, cũng như hành lý, bưu kiện và vận chuyển.

Tìm hiểu thêm
Hoạt động giặt ủi

Quản lý và theo dõi các hoạt động giặt ủi và sắp xếp các hoạt động bao gồm tồn kho, chi phí và doanh thu.

Tìm hiểu thêm
Giao tiếp trong các hoạt động

Nhắn tin và giao tiếp tức thời trong các hoạt động khách sạn

Tìm hiểu thêm
Báo cáo và Phân tích

Sử dụng dữ liệu và phân tích để tối đa hóa hiệu suất, sự hài lòng của khách hàng và doanh thu.

Tìm hiểu thêm