Quản lý cuộc gọi và Gateway giao tiếp

Một giải pháp Gateway hoàn chỉnh để cung cấp dữ liệu khách hàng, tính phí cuộc gọi, thanh toán và một loạt các chức năng giao tiếp với tất cả các hệ thống PMS và PABX chính trên thị trường.

Tìm hiểu thêm
Tin nhắn thoại và tin nhắn kỹ thuật số

Hệ thống tin nhắn thoại và tin nhắn kỹ thuật số thiết thực tương thích với tất cả các hệ thống PMS và PABX chính trên thị trường.

Tìm hiểu thêm