Miễn phí

Khi chúng tôi nói miễn phí, nghĩa là nó miễn phí!

Đối với khách sạn nhỏ với ít hơn 300 lượt đặt phòng một tháng, được quyền truy cập vào tất cả các tính năng của chúng tôi miễn phí.

Dùng thử miễn phí

Chi phí

$ 50 mỗi tháng

Không giới hạn. Nếu bạn giảm xuống dưới 300 lượt đặt phòng trong một tháng, tháng sau sẽ được miễn phí.

Dùng thử miễn phí

Doanh nghiệp

Liên hệ chúng tôi

Đối với các khách sạn tìm kiếm hỗ trợ 24/7, đào tạo, SLAs cấp doanh nghiệp và tích hợp với các giải pháp FCS, PABX và hệ thống của bên thứ ba, CosmoPMS giúp bạn bao gồm mọi thứ.

Nó có thật sự miễn phí?

Vâng. Nếu bạn là một khách sạn nhỏ với ít hơn 300 lượt đặt phòng một tháng bạn sẽ có quyền truy cập vào tất cả các tính năng của chúng tôi hoàn toàn miễn phí, chúng tôi thậm chí sẽ không yêu cầu một thẻ tín dụng. Đây cũng là một cách tuyệt vời để bạn cho phép chúng tôi thử miễn là bạn muốn mà không có bất kì rủi ro nào.

Dùng thử miễn phí