Quản lý tài sản

Dàng đầu nhập và tạo ra một loạt các thông tin khách sạn: từ mô tả đến mã phòng, mức giá…


Quản lý Tiền sảnh

Xem đầy đủ tình trạng tổng quát đến 7 ngày trước đó, dễ dàng sử dụng khi check-in, check-out, di chuyển, tính tiền…


Quản lý đặt phòng

Các chi tiết sống động và rõ ràng về phòng và mức giá sẵn có, với các công cụ thân thiện với người sử dụng để tạo ra và xác nhận đặt phòng tại theo dòng chảy liền mạch.


Quản lý buồng phòng

Việc duy trì giám sát phản ánh mọi thay đổi trong thực tế, cho phép tối ưu hóa việc kiểm soát và phân công phòng hiệu quả.


Quản lý hồ sơ

Lưu trữ và ghi lại tất cả lịch sử khách hàng, công ty và đại lý du lịch để có cái nhìn toàn diện nhằm tạo điều kiện cho việc phân tích, kế hoạch và tùy chỉnh các mức dịch vụ.


Quản lý giá

Việc thiết lập mức giá linh hoạt cung cấp sự trao quyền hoàn toàn để quản lý và giám sát công việc bao gồm những thay đổi giá cả hàng ngày, gói và giảm giá, khuyến mãi cho các phân đoạn khác nhau như khách hàng lặp lại, và top 5 đại lý của một khách sạn,...


Quản lý tài chính

Theo dõi, ghi lại và tạo các báo cáo cho tất cả doanh thu và chi phí bao gồm yêu cầu về thuế.


Báo cáo

Báo cáo toàn diện cung cấp cho cái nhìn sâu sắc về hiệu suất tổng thể khách sạn trên cơ sở hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc thậm chí 24 tháng.


Kiểm soát người dùng

Tạo và gán phạm vi chức năng phạm vi và ủy quyền truy cập cho người dùng dựa trên tầng mức công việc, cho phép kiểm soát tốt hơn và quản lý về khả năng cá nhân của người dùng.


Tích hợp nền tảng hoạt động toàn bộ

Liên tục kết nối với bộ đầy đủ các giải pháp quản lý hoạt động của FCS, tổng đài và hệ thống của bên thứ ba qua CosmoPMS' tích hợp với FCS Gateway.