Thông tin giúp tăng doanh thu nằm trong tầm tay bạn

Bảng điều khiển và báo cáo theo yêu cầu cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về hiệu suất và cơ hội kinh doanh.

Thấy được bức tranh toàn cảnh

Hợp nhất dữ liệu hàng ngày từ các kênh khác nhau và chuyển nó thành thông tin hữu ích để quản lý hiệu quả và mang đến dịch vụ cao cấp.

Đảm bảo các lựa chọn thông minh luôn có thể được thực hiện ngay

Khả năng thăm dò tự động hợp nhất tất cả các dữ liệu, nhằm giúp đưa ra các quyết định thông minh và có cơ sở.

Đảm bảo các thành viên đều nắm bắt

Phân tích dựa trên thực tế với điều hướng nhanh để chia sẻ thông tin qua các phòng ban.

Hiểu được doanh nghiệp và khách hàng của bạn

Đảm bảo khả năng nắm bắt đầy đủ doanh thu tiềm năng.

Yêu cầu thông số kỹ thuật

Có được thông tin chi tiết ở mức độ sâu hơn thông qua phân tích doanh nghiệp thông minh, cho phép hiểu rõ hơn về hành vi của khách hàng và cải phù tiến hợp để điều chỉnh dịch vụ; cuối cùng, dẫn đến sự tăng trưởng bền vững của khách sạn và doanh thu.

Chứng thực

Rotana Hotels and Resorts

“Chúng tôi muốn có một hệ thống máy tính tạo điều kiện thông tin liên lạc giữa trung tâm dịch vụ khách hàng và các phòng ban có liên quan tại khách sạn. Chúng tôi cũng muốn thiết lập hồ sơ dịch vụ có thể cho thấy mô hình / xu hướng trong các yêu cầu của khách - những gì họ muốn, khi nào họ muốn và thời gian xử lý những yêu cầu của họ. Hệ thống FCS Connect vừa thiết lập biến việc đó thành có thể. Hiện nay với hệ thống mới trong việc tích hợp tất cả các bộ phận liên quan trong khách sạn, chúng tôi có thể theo dõi và sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định quan trọng. Ngoài ra chúng tôi hy vọng rằng các yêu cầu của khách sẽ được chú ý và điểm số hài lòng của khách hàng đối với chúng tôi sẽ tăng lên.”

Ông Nadim Elzyr,
Executive Assistant Manager, Rotana Hotels and Resorts
Thông tin sẵn sàng khi bạn cần

Cung cấp cho nhân viên quyền truy cập vào dữ liệu bất kể thời gian hay địa điểm.

Yêu cầu thông số kỹ thuật

Các khách sạn có thể yên tâm về khả năng định vị các dữ liệu kinh doanh quan trọng ở bất cứ nơi nào có thể, nhờ khả năng tương thích của FCS Analytics với cả trình duyệt web và phần mềm thiết bị di động.

Biến việc quyết định nhanh chóng thành tiêu chuẩn

Nhanh chóng phản ứng với các thay đổi khi nó xảy ra bằng cách sử dụng FCS Analytics.

Yêu cầu thông số kỹ thuật

Dễ dàng phát hiện các xu hướng và sai sót bằng cách sử dụng các phân tích chính xác và có ý nghĩa, khách sạn có thể yên tâm về khả năng hành động trên dữ liệu đó trong khi nó vẫn đại diện cho tình hình hiện tại của khách sạn.

24/7

Hỗ trợ toàn cầu

Với 19 văn phòng trên toàn thế giới, chúng tôi cung cấp hỗ trợ qua điện thoại 24/7 và hỗ trợ email bằng ngôn ngữ của bạn.

Tìm hiểu thêm

Hoàn chỉnh

Giải pháp

Tích hợp đầy đủ với bộ sản phẩm quản lý hoạt đỗng khách sạn hoàn chỉnh của chúng tôi. Tất cả những gì bạn cần để cung cấp những trải nghiệm khách hàng tốt nhất.

Sản phẩm của chúng tôi

8,000+

Bản cài đặt

Chúng tôi là người dẫn đầu trong công nghệ khách sạn với hơn 8.000 bản cài đặt tại hơn 5.000 khách sạn trên toàn thế giới.

Về chúng tôi
Sử dụng dữ liệu để tăng hiệu suất

Xây dựng dịch vụ chất lượng cao dựa trên nền tảng kiến ​​thức vững chắc.

Yêu cầu thông số kỹ thuật

Vượt qua sự mất hiệu quả nhờ sự giám sát hoạt động một lần và cho tất cả. Phân tích kinh doanh giúp giảm nguy cơ tắc nghẽn và xác định bất kỳ sự lãng phí nào trong hệ thống.

Được tin tưởng bởi các khách sạn tốt nhất thế giới

Chúng tôi là người dẫn đầu trong công nghệ khách sạn với hơn 8.000 bản cài đặt tại hơn 5.000 khách sạn trên toàn thế giới.